12/31 คือ RIZIN.40

2022/12/29 บล็อก
ไรซิน.40

มาเลย 31/12 14:00 ~ คือ RIZIN.40!

ดื่มคราฟต์เบียร์และกินอาหารอร่อยๆ ที่ ALE HOUSE Kamiya กันเถอะ!

เราอาจไม่สามารถจองออนไลน์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นหากคุณเพิ่มบางอย่างเช่น "RIZIN ดูเกม 14:00~" เราจะจองที่นั่งให้คุณตั้งแต่เวลานั้น